Mô tả công việc
- Thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng, công nghiệp;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan;
- Kinh nghiệm 2-7 năm;

Xem tiếp...

Mô tả công việc
- Trắc địa các công trình giao thông, thủy lợi,…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Yêu cầu
- Sử dụng thành thạo các máy toàn đạc, thủy bình, kinh vỹ,...;
- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan về khảo sát.

Xem tiếp...

Mô tả công việc
- Thực hiện các công tác tư vấn, giám sát trong các công trình giao thông
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Yên cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về giao thông
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát

Xem tiếp...