Mô tả công việc
- Làm việc tại Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án;
- Thực hiện các công việc lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu, thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán các công trình xây dựng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Xem tiếp...

Mô tả công việc
- Thực hiện các công tác tư vấn, giám sát trong các công trình giao thông
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Yên cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về giao thông trở lên
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 2 trở lên - Làm việc tại các công trình của Công ty và văn phòng

Xem tiếp...

Mô tả công việc
- Hàng ngày có trách nhiệm lái xe theo lịch làm việc, sự phân công của Ban lãnh đạo công ty. 
- Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao và yêu cầu. 
- Đảm bảo công tác lái xe an toàn, cẩn thận và chu đáo. 

Xem tiếp...

Mô tả công việc
- Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan
- Thực hiện các công tác tư vấn, giám sát trong các công trình giao thông
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Xem tiếp...

Mô tả công việc
- Làm việc tại Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án;
- Thực hiện các công việc lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu, thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán các công trình xây dựng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Xem tiếp...