Tên dự án: Xây dựng cầu Kỳ Lam thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: TCT đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC)
Tổng mức đầu tư: 1.400 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án: 2014-2016

Quy mô đầu tư, thông số kỹ thuật chủ yếu:
Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDưL, chịu được động đất cấp 7
Chiều dài cầu: 1.044,8m
Sơ đồ nhịp: 39,15m + 8x40m + 39,15m + 65m + 5x100m + 65m; trong đó:

+ Kết cấu phần trên: 
* Cầu chính: Sơ đồ nhịp 65m + 5x100m + 65m; mặt cắt ngang gồm 2 dầm hộp liên tục 2 vách bằng BTCT dự ứng lực 45MPa đúc hẫng cân bằng; khoảng cách giữa tim hai hộp là 13,07m; chiều cao hộp thay đổi từ 2,5m đến 6,0m; bề rộng cầu 26m.
* Cầu dẫn: Kết cấu nhịp cầu dẫn 39,15m + 8x40m + 39,15m; mặt cắt ngang gồm 12 phiên dầm Super-T bằng BTCT DƯL 50MPa, khoảng cách giữa tim các dầm trên mỗi liên là 2,12m; dầm ngang bằng BTCT 35MPa.
+ Kết cấu phần dưới:
* Trụ cầu bằng BTCT cường độ 30MPa trên nền cọc khoan nhồi đường kính 1,5m.
* Mố cầu: Mặt cắt ngang gồm 2 mố cho 2 cầu riêng biệt bằng BTCT cường độ 30MPa trên nền cọc khoan nhồi đường kính 1,5m.