Dự án: 03 cầu qua sông Đà ( Cầu Pá Mô, cầu Kan Hồ, cầu Nậm Khao) và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu.

Tổng mức đầu tư: 2.895 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án: 2011-2016

Tên dự án: Xây dựng cầu Kỳ Lam thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: TCT đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC)
Tổng mức đầu tư: 1.400 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án: 2014-2016